Now Reading
laser ฝ้า กระ

laser ฝ้า กระ

กลุ่ม Laser และ treatment รักษา ฝ้า กระ

การรักษาปัญหาฝ้า กระ เมื่อต้องการผลการรักษาที่รวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากการรักษาโดยการทายาที่ทางแพทย์ให้แล้ว ยังสามารถทำควบคู่กับกลุ่มเลเซอร์หรือทรีตเมนท์ที่มีในคลินิก เพื่อให้ผลการรักษาดีมากขึ้นเป็นไปตามต้องการ

การทำเลเซอร์หรือทรีตเมนท์ เพื่อรักษาฝ้าหรือกระ แม้จะได้ผลการรักษาที่ดีขึ้นในแต่ละครั้งที่ทำไป แต่การทำต่อเนื่อง หรือทำเป็นระยะๆ เพื่อให้ผลการรักษาดีตลอดก็มีความจำเป็น ดังนั้น การเลือกทำเป็นคอร์สจึงเป็นตัวเลือกที่ดี ประหยัดขึ้น ในการดูแลผิวในระยะยาว

หลักการเลือกคอร์สทำหน้านั้น ให้เลือกจำนวนตัวที่จะทำหน้าก่อน เช่น อยากทำหน้าทีละ 1 ตัว หรือ อยากทำหน้าทีละ 2 ตัว หรือมากกว่า 2 ตัว เป็นต้น

โดยปกติการทำหน้าเพื่อรักษาฝ้า กระ จะนิยมเลือกทำทีละ 2 ตัว เนื่องจากจะเห็นผลได้ดี และไวกว่าการทำหน้าครั้งละ 1 ตัว อย่างไรก็ดี การทำหน้าครั้งละ 1 ตัว ก็เพียงพอกับการดูแลผิว ฝ้า กระ ให้ดีขึ้นบ้างแล้ว

รายละเอียด การเลือกคอร์สทำหน้า  อย่างละเอียด

คอร์สแนะนำ & HOT  1. กลุ่มเลเซอร์ปรับผิวขาว สว่างใส 

Laser ปรับผิวขาว สว่าง ใส    2. กลุ่มทรีตเมนท์ปรับผิวหน้า ขาว สว่าง ใส

Treatment   

3. กลุ่มเลเซอร์ที่ใช้รักษาฝ้าและ กระ โดยตรง 

Q-Med Rejuvenation

ปัญหา ฝ้า กระ เกิดจากเรื่องของ เม็ดสีดำ (melanin pigment) ที่อยู่ใต้ผิวหนัง ให้สีดำที่เป็นลักษณะของฝ้า กระ ขึ้นมา โดยเม็ดสีดำดังกล่าว ปกติจะมีทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ อยู่ในผิวที่ตื้นบ้าง ลึกบ้าง ขึ้นอยู่ลักษณะฝ้า กระ ในแต่ละคนที่แตกต่างกันไป 

เม็ดสีดำที่ตำแหน่งอยู่ไม่ลึกมาก และมีขนาดเม็ดสีที่ไม่ใหญ่มากจนเกินไป โดยปกติจะตอบสนองต่อการรักษาได้ดีกับการทำเลเซอร์หรือทรีตเมนท์ทั่วไป แต่เม็ดสีดำที่มีขนาดใหญ่ และอยู่ลึกใต้ผิวหนังมาก จะตอบสนองการรักษาได้ไม่ดี ร่างกายจะไม่สามารถกำจัดออกไปได้หมด การรักษาด้วยการทายา ทำเลเซอร์ปกติ หรือทรีตเมนท์ปกติ จะทำให้ ฝ้า หรือ กระ จางมากขึ้น รอยดำลดลง แต่จะไม่หายไปทั้งหมด เนื่องจากกำจัดเม็ดสีชุดดังกล่าวไม่ได้นั้นเอง 

Q med Reju (Q-S Nd yag) เป็นเลเซอร์ที่ใช้รักษารอยดำเม็ดสีชนิดลึกของ ฝ้า กระ โดยตรง  เลเซอร์จะส่งพลังงานไปที่เม็ดสีดำที่เป็นสาเหตุของฝ้า กระ ใต้ผิวหนัง ได้อย่างเฉพาะเจาะจง พลังงานที่ส่งไปจะทำให้เม็ดสีที่มีขนาดใหญ่ แตกเป็นเม็ดสีดำที่มีขนาดเล็กลง และละเอียดขึ้น 

Q med Reju จึงเพิ่มโอกาสของการที่ ฝ้า กระ จะจางเพิ่มมากขึ้นอีก เนื่องจาก ขนาดเม็ดสีดำที่เล็กลง ทำให้ร่างกายส่งเม็ดเลือดขาวมากำจัดเก็บกินเม็ดสีได้ง่ายขึ้น อีกทั้งจะเพิ่มการตอบสนองจากรักษาจากวิธีอื่นๆด้วย เช่น  การทายา การทำเลเซอร์ หรือการทำทรีตเมน์อื่นๆร่วมด้วย เป็นผลให้ประสิทธิภาพการรักษาที่ดีมากขึ้น 

Q med Rejuvenation

ราคา 3,000 บาท ต่อ ครั้ง

คอร์ส 5 ครั้ง ราคา 12,000 บาท

ข้อดี

สามารถปรับลดรอยดำจากเม็ดสีใน ฝ้า กระ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเลเซอร์ หรือทรีตเมนท์ตัวอื่นๆ

เพิ่มโอกาสทำให้ ฝ้า กระ จางให้ได้มากที่สุด

ข้อด้อย

  • ไม่เหมาะสำหรับเป็นเลเซอร์ที่ทำเพียงตัวเดียว เนื่องจาก
    •  บริเวณจุดทำงานของเลเซอร์กลุ่มนี้จะมีขนาดเล็กมาก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2  มม. เท่านั้น จึงจำเป็นต้องทำร่วมกับเลเซอร์หรือทรีตเมนท์ตัวอื่นด้วย เพื่อช่วยในการเกลี่ยเม็ดสีดำ หรือรอยดำ
    • จุดทำงานของเลเซอร์จะอยู่ตรงตำแหน่งเม็ดสีดำที่ยิง ดังนั้น ผิวในบริเวณอื่นๆ จะมีผลน้อยจากเลเซอร์ตัวนี้ คือ ตรงตำแหน่งที่ยิง เม็ดสีดำของ ฝ้า กระ จะลดลง จางมากขึ้น แต่ผิวในบริเวณอื่นจะไม่สว่าง ขาว ใส ไปด้วย 
  • ควรทำควบคู่กับเลเซอร์หรือทรีทเมนท์อื่น เพื่อหวังผลการรักษาที่ดีที่สุด แนะนำ คู่ M-light + Ultra Max


COPYRIGHT 2020  WWW.BEAUTYSKINPROMOTION.COM  
ALL RIGHTS RESERVED.

Scroll To Top