Now Reading
SF-Soap

SF-Soap

SF-Soap  • SF-Soap
  • ราคา 90 bath
  • คุณสมบัติ

1.สบู่ใช้ทำความสะอาดบริเวณคาง คอ หรือ บริเวณหน้าอกและหลัง

เพื่อใช้รักษาสิวตามบริเวณดังกล่าว

2. สามารถใช้ควบคุมความมัน ลดเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อเกลื้อนตามผิวหนังได้ ทำให้ใช้ป้องกันการเกิด เกลื้อนตามหน้าอก และหลังได้

3.ไม่เหมาะสำหรับใช้ทำความสะอาดบริเวณผิวหน้าCOPYRIGHT 2020  WWW.BEAUTYSKINPROMOTION.COM  
ALL RIGHTS RESERVED.

Scroll To Top